МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД

IEC 61730-1:2016, IDT; EN IEC 61730-1:2018, IDT


PiKCELL Group го има имплементирано меѓународниот стандард.

Квалификација за безбедност на фотоволтаичен (PV) модул - Дел 1: Барања за градба (IEC 61730-1:2016, IDT; EN IEC 61730-1:2018, IDT)

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction

 

Превземи стандард  Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction