Менаџмент на компанијата


Генерален Директор, м-р Горан Паунов