МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД  

IEC 61215:2005, IDT; EN 61215:2005, IDT


PiKCELL Group го има имплементирано меѓународниот стандард.

Кристални силициумски земни фотоволтаични (PV) модули - Квалификација на дизајн и одобрување на видот (идентичен со EN 61215:2005 )

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval

 

Превземи стандард   Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval