МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД

IEC 61730-2:2004, IDT; EN IEC 61730-2:2018, IDT


PiKCELL Group го има имплементирано меѓународниот стандард.

Квалификација за безбедност на фотоволтаичен (PV) модул - Дел 2: Барања за испитувања (IEC 61730-2:2004, IDT; EN IEC 61730-2:2018, IDT)

Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing

 

Превземи стандард  Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 2: Requirements for testing