CE Certificate

 

 

Фотоволтаични модули - PiK произведени од групата PiKCELL имаат CE сертификат. CE ознаката е изјава на производителот дека производот ги исполнува барањата на важечките директиви на ЕК - Директива (Европската унија).

 

Превземи CE Certificate
Превземи Logo CE Certificate