ПиК Центар за истражување и иновации 

 

ПиК Центарот е Центар за истражување и иновации од областа на соларната енергетика.

Преку серија на програми ПиК Центарот го фокусира своето делувањето кон Истражување и подобрување на новите технологии, генерирање на нови идеи од областа на:

  • Соларната енергетика
  • Инженеринг
  • Математика
  • Физика
  • Хемија
  • Роботика
  • Животна средина и екологија