ПРОИЗВОДИ

Кога купувате производ од компанијата PiKCELL Group, Вие станувате клиент на високотехнолошка и стабилна компанија, која е лидер во регионот од областа на производство на фотоволтаични соларни модули, во која се имплементирани и реализирани најстрогите меѓународни стандарди и сертификати за квалитет.
PiKCELL Group е домашна компанија која во секое време им обезбедува професионална, брза и сигурна подршка на своите клиенти и е партнер на кој може да се потпрат инвеститорите.

Поликристален Соларен Модул - PiK265P-60

PiK265P-60  е модел  од серијата на производи PiK поликристални модули. Овој модел се состои од 60 соларни ќелии кои се рапоредени во 6 реда и 10 колони. Димензиите на моделот се  1640 mm x 990 mm x 45 mm, со тежина 17.2 kg и со  номиналната моќност која изнесува  280W.

Повеќе

Поликристален Соларен Модул - PiK320P-72

PiK320P-72 е модел  од серијата на производи PiK поликристални модули. Овој модел се состои од 72 соларни ќелии кои се рапоредени во 6 реда и 12 колони. Димензиите на моделот се  1950 mm x 990 mm x 45 mm, со тежина 20.8 kg и со  номиналната моќност која изнесува  320W.

Повеќе

Монокристален Соларен Модул - PiK280М-60

PiK280М-60  е модел  од серијата на производи PiK монокристални модули. Овој модел се состои од 60 соларни ќелии кои се рапоредени во 6 реда и 10 колони. Димензиите на моделот се  1640 mm x 990 mm x 45 mm, со тежина 17.2 kg и со  номиналната моќност која изнесува  280W.

Повеќе

Монокристален Соларен Модул - PiK340М-72

PiK340М-72  е модел  од серијата на производи PiK монокристални модули. Овој модел се состои од 72 соларни ќелии кои се распоредени во 6 реда и 12 колони. Димензиите на моделот се  1950 mm x 990 mm x 45 mm, со тежина 20.8 kg и со  номиналната моќност која изнесува  320W.

Повеќе