PiC Qendra për Kërkime dhe Inovacione


PiK Qendra është Qendra e Kërkimit dhe Inovacionit në fushën e energjisë diellore.

Përmes një serie programesh, Qendra PiK fokuson aktivitetet e saj në kërkimin dhe përmirësimin e teknologjive të reja, duke krijuar ide të reja në fushën e:

  • Energji diellore
  • Inxhinieri
  • Matematikë
  • Fizikë
  • Kimi
  • Robotics
  • Mjedisi dhe ekologjia