ПРОИЗВОДИ


ПиКСЕЛ Гроуп нуди најшироко портфолио на производи, системи, решенија и услуги во индустријата за да ги оптимизира перформансите, сигурноста и враќањето на инвестициите на било која сончева инсталација – од станбени покриви до комерци

јални и индустриски апликации и електрични централи од комунална енергија.

PiK серијата на фотоволтаични соларни модули може во целост да ги задоволи потребите на резиденцилајните и деловните клиенти како во земјата така и во странство. Високата ефикасност и квалитет на производите ќе биде гарантирана на купувачите, а целокупниот процес на производството подлежи на строга ISO сертификација.   

 


Во соработка со компанијата СОЛАР – ЕТ, лидер во производството и иновација на термални сончеви колектори, групацијата произведува најсовремени фотоволтаични термални модули при што покрај примарната функција греење на вода од сончева енергија истите колектори ќе произведуваат и електрична енергија што овозможува исклучителна ефикасност во искористување на сончевата енергија.

 

[metaslider id=”151″]