РЕФЕРЕНЦИИ


Проект „Проектирање и изведба на фотоволтаични системи во рурални општини“

Со овој проект беа опфатени вкупно 36 општини и беа поставени 108 Фотоволтаични Системи на различни државни објекти. Со вкупно инсталирана моќност од 1620 kW или 1.62MW.

 


 

МАКПРОГРЕС – Винчини, Виница

270 kW фотоволтаична централа, инсталирана на покривот на Македонската прехранбена компанија Макпрогрес Виница.

 


 

АРИЉЕ МЕТАЛ, Скопје