Main Menu Top Menu

СЕРТИФИКАТИ1

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАЦИЈА


ISO Стандарди
Во насока на работење по највисоки стандарди за потребите на домашниот и странскиот пазар, ПиКСЕЛ Гроуп продолжува успешно во своето работење да ги спроведува стандардите:

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
OHSAS 18001:2007

 

Со имплементација на меѓународните стандарди  се придонесува клиентите на ПиКСЕЛ Гроуп да добиваат навремена и квалитетна услуга, а истовремено се подобруваат и организационите можности, ефикасно искоритување и управување на човечките ресурси.

IEC - Интернационални стандарди

EN 61215: 2005

EN IEC 61730-1: 2018

EN IEC 61730-2: 2018

 

 

 

се грижиме за здрава животна околина