Новост

СОЛАРНИТЕ СИСТЕМИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ НАЈНАПРЕДНИ И НАЈИНОВАТИВНИ ВО РЕГИОНОТ 28/06/2021 НА КОМПАНИЈАТА “СУНСМАРТ СОЛАРНИ СИСТЕМИ” НА 23.06.2021 И Е ДОДЕЛЕНО – ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРИДОНЕС КОН ОСТАВРУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ – SDGs. ОДГОВОРНО ТВРДАМ ДЕКА СОЛАРНИТЕ СИСТЕМИ… ПОВЕЌЕ