PiKCELL GROUP во соработка со Kromatix™ почна да додава боја во соларната индустрија.

Започнавме производство на обоени соларни панели

Со задоволоство ви го претставуваме првиот обоен соларен панел произведен во Македонија.

Стакло обработено со боја за апликација на фотоволтаични и термални панели вклучува апликација на високо ефикасни и еколошки површински третмани со нанотехнологија оптимизирани за соларна енергија (фотоволтаична и термална). Ова значи дека нашиот продукт нема боја или нијанса, туку атомско таложење кое го трансформира соларното стакло во боја. Оваа технологија нуди огромни нови можности комбинирајќи ја целосната флексибилност на архитектонскиот дизајн и непосредливата естетика на соларните панели со оптимални перфоманси за интеграција во било какви градби.

Стаклото Kromatix™ е предниот стаклен слој на соларните панели и може да се примени на голем број производи и технологии за соларна енергија за фасадни апликации.

Стаклото се добива со комбинирање на два различни површински третмани:

  • Повеќеслојна обвивка се депонира на внатрешната стаклена површина со плазма процеси под низок притисок. Неговите конститутивни материјали се карактеризираат со висока сончева пропустливост, минимална апсорпција и висока издржливост додека ја максимизираат високата аголна стабилност на бојата. Не се користат пигменти или боја за да не избледи бојата со текот на времето или поради изложување на сонце.
  • Обработката на надворешната стаклена површина резултира со дифузна рефлексија. Ова ги спречува ефектите на отсјај и го зајакнува ефектот на маскирање на техничките делови на соларните уреди, што дополнително ја разубавува естетиката.

Боите на природата насекаде околу нас се произведени од различни аспекти на интеракцијата на светлината со материја. Најчеста е светлината во интеракција со обоени пигменти и бои кои апсорбираат и рефлектираат одредени светлосни бранови должини. Бојата, сепак, понекогаш има чисто физичко потекло, создадена од дифракција или интерференција на светлината. Познат е фактот дека многу пеперутки ја добиваат својата боја благодарение на феномените на интерференција.

Применувајќи ја оваа техника на сончевото стакло, треба да се најде добар компромис, бидејќи колку е поголема рефлексијата, толку е помала пропустливоста и енергетските перформанси на сончевиот уред на кој е инсталирано обоеното стакло. Ова е причината зошто бојата се менува како што се менува аголот.