ПАРТНЕРИ НА ПИКСЕЛ ГРУПАЦИЈАТА

Компанијата соработува со најпознатите светски производители на репроматеријали кои гарантираат највисок квалитет на финалниот производ. Во Р. Македонија соработуваме со најреномирани компании од областа на искористување на сончевата енергија што претставува солидна основа за понатамошно унапредување на нашето работење.

 

КМГ ЕОЛ КВАЗАР основана во 2007 година е водечка компанија во Р.С. македонија за планирање, проектирање и изработка на решенија за заштеда на елетрична енергија со помош на иновативни соларни производи кои покрај заштедата на електричната енергија, помагаат и во заштита на животната средина во борба со климатските промени. Во своето портфолио компанијата има проектирано повеќе од 20MW и инсталирано повеќе 6MW фотоволтаични централи.
JUST SOLAR Co. LIMITED и PIKCELL GROUP воспоставија долгорочна и суштинска соработка од која произлезе можноста за меѓусебно користење на брендовите на нашите две компании. Го поздравуваме новото стратешко партнерство и ве покануваме да бидете дел од заедничките успеси на JUST SOLAR Co. LIMITED и PIKCELL GROUP  во иднина.
КАМЕЛ СОЛАР е водечка компанија во Р.С. Македонија за проектирање и производство на најефикасни соларни термални решенија наменети за резиденцијални услужни и индустриски објекти.
СОЛАР-ЕТ е компанија лидер во иновации и производство на висококвалитетни и ефикасни фотоволтаични термани модули.
ПВМАК асоцијација на компании за производство, проектирање и изведба на фотоволатаични системи.