МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ

Високиот квалитет на фотоволтаичните производи на моделот PiK,  PiKCELL Group  го гарантира со имплементирање на најстрогите меѓународни стандарди. Оваа го прави нашиот бренд  PiK да биде конкурентен со сите други познати светски бррендови од областа на енергетиката добиена од обновливи извори.

Меѓународен стандард  EN 61215: 2005

Меѓународен стандард  IEC 61730-1: 2016, IDT; EN IEC 61730-1: 2018, IDT

 Меѓународен стандард  IEC 61730-2: 2004, IDT; EN IEC 61730-2: 2018, IDT