Од денешните новости во Пиксел споделуваме:

Произведени 30 MW (триесет мегавати) фотоволтаични модули!
Започнуваме со производство на нов вид монокристални бифацијални фотоволтаични модули, овојпат – транспарентни!
Да ни се множат! И успесите и задоволните клиенти!
Со нови сили во нови победи!