Фотоволтаичен Термален модул

Фотоволтаичните термални хибридни  колектори, исто така се познати како хибридни PV / T (PVT) или соларни когенеративни системи. Оваа е технологија за производство на енергија кое сончевото зрачење го претворува  во употреблива топлинска и електрична енергија. Ваквите системи се комбинираат со соларни ќелии кои што сончевата светлина ја претворуваат во електрична енергија и со сончев термален колектор кој  преостанатата енергија ја претворува во топлинска. Истотака со помош на  оваа технологија се отстранува топлина од PV модулот со што PV модулот станува многу  поефикасен.

Произведен од: Плазма ДОО

Фотоволтаични модули од: ПиКСЕЛ Гроуп

Соларен термален абсорбер од: Камел Солар

 

Превземи:  Спецификација за фотоволтаичен термален модул

Превземи:  Брошура за фотоволтаичен термален модул

 

Карактеристики на фотоволтаични термалени модули: